Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. Dél-Zalai Mentorhálózata

A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. jogutódja az 1998. április 22-én alapított közhasznú társaságnak. Létrehozója és tulajdonosa a Nagykanizsa és Környező Települések Területfejlesztési Társulása, jelenlegi nevén Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás.

A szervezet függetlenül működik az alapítótól és tulajdonostól.

A szervezet létrehozásának indoka volt, hogy elősegítse Nagykanizsa környékén a foglalkoztatási helyzet javítását, képzési lehetőséget biztosítson, rehabilitációs foglalkoztatást szervezzen, közművelődési feladatokat lásson el, szociális ellátást, szolgáltatást nyújtson.

Jelenleg 18 önkormányzattal van együttműködési szerződés a szolgáltatás ellátására.

 

A Nonprofit Kft-n belül jelenleg egy szervezeti egység működik.

A Mentorhálózat tevékenységi köre:

Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújt Nagykanizsa Járás körzetéhez tartozó településeken élő hátrányos helyzetű emberek részére a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény alapján munkaerő-piaci információnyújtást és mentori szolgáltatást biztosít az önkormányzatok területén élő ügyfelek részére.

A szolgáltatás tartalmazza a személyes kapcsolattartást az álláskereső emberekkel, az önkormányzatokkal, folyamatos szakmai együttműködés a Járási Hivatal Foglalkoztatási osztályával. (korábban: Munkaügyi központ).

Az egyéni szükségletek felmérését, állás és képzési lehetőségek feltárását és biztosítását.

A mentorként dolgozó szakemberek egyéni fejlesztési tervek, cselekvési tervek kidolgozását végzik.

Munkaerő-piaci információnyújtás: Az ellátás biztosítására szerződött önkormányzatoknál heti rendszerességgel ügyfélfogadás tartása, lakóhelyen, helyben történő, gyors információnyújtás a rászorultaknak.

Foglalkozások és képzési lehetőségek feltárása, munkáltatóktól származó alkalmazási lehetőségek továbbítása, munkaerő-kereslet és kínálat helyi jellemzőire vonatkozó információ nyújtása.

Foglalkoztatással kapcsolatos jogszabályokról, változásokról tájékoztatás. Internetes álláskeresés bemutatása, biztosítása, valamint az ehhez szükséges technikai és elméleti ismeretek átadása. Folyamatos együttműködés a Foglalkoztatási Osztállyal és humán szolgáltatókkal, térségi munkáltatókkal.

 

Mentori szolgáltatás: A Járási Foglalkoztatási Osztály illetékességi területén olyan személyes segítségnyújtás, amely az együttműködési kötelezettség teljesítéséhez, a szolgáltatások, támogatások igénybevételéhez, az állami vagy más szervekkel való kapcsolattartáshoz, az önálló munkába álláshoz szükséges. Cél az álláskeresők foglalkoztathatóságának növelése, az inaktivitás csökkentése, képzettségi szintek növelése.

Egyénre szabott, személyes segítségnyújtás egyrészt az együttműködési kötelezettségek, szolgáltatások, támogatások érdekében, másrészt az önálló munkába állás megkönnyítéséhez. A mentori szolgáltatást regisztrált álláskeresők, a munkaügyi központ más szolgáltatását igénybevevők, a munkaügyi központtól támogatásban részesülő személyek veszik igénybe kifejezetten a Járási Foglalkoztatási Osztály javaslatára, amennyiben a személyes konzultáció során megállapítják, hogy a segítségnyújtás szükséges.

Önálló munkába álláshoz szükséges segítségnyújtás:

  • az önálló álláskeresés során mentori kísérés biztosítása, információszerzés álláslehetőségekről, munkáltatókról,
  • a Foglalkoztatási osztály munkaközvetítési igénybevételének elősegítése,
  • munkáltatói kapcsolattartás, munkaszerződés előkészítésben való közreműködés,
  • állásajánlatok lekérdezése az érdeklődő ügyfeleknek, internetes álláskeresés biztosítása,
  • Internetes álláskeresés és a Foglalkoztatási osztály (munkaügyi központ) internetes honlapján közzétett információk biztosítása az érdeklődők számára, valamint az ehhez szükséges technikai és elméleti ismeretek átadása, honlap kezelés biztosítása.

 

Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft.

8800 Nagykanizsa, Bajza utca 2.

Telefon: 06-93/516-796

E-mail: kanizsamentor@gmail.com      

Honlap: www.dzmentor.hu        

 

Polai György – ügyvezető

Bencze Valéria – pénzügyi ügyintéző, tanácsadó

Varga Miklósné – mentor, tanácsadó

Hajas György – munkatanácsadó

Meisznerné Kuklek Noémi – munkatanácsadó